Op de ledenvergadering stonden drie punten op de agenda, de benoeming van Nel Slob als bestuurslid, de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen en de herverkiezing van de burgemeester.

Nel Slob werd met algemene stemmen door de aanwezige leden gekozen in het LADA-bestuur.

ALV 5-7-17

Het tweede punt was de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij is het conceptverkiezingsprogramma uitgebreid besproken. Veel leden hadden het conceptverkiezingsprogramma doorgenomen en kwamen met diverse toevoegingen. De leden zouden onder andere graag zien dat in het verkiezingsprogramma wordt opgenomen dat de gemeenteraad vaker naar de inwoners toekomt om in de oriëntatiefase de mening van de inwoners op belangrijke onderwerpen te horen. Deze beeldvormende vergaderingen zouden op dorpsniveau plaats kunnen vinden. Verder kan volgens de leden preventie een belangrijke reden zijn om (sport/muziek/cultuur) faciliteiten open te houden.