Cultuurhuis Lutjewinkel,
Een goed en breed gedragen initiatief in deze dorpskern.
Zie de lijst met vrienden en het overleg dat is geweest met de Huyskamer en de Lutters.
LADA ziet het als een enorme kans voor de inwoners van Lutjewinkel om het voormalige schoolgebouw te
behouden als ontmoetingsplaats. De ziel in het dorp blijft bestaan.
Het bidboek ziet er goed uit.
Wij wensen de Lutjewinkelers heel veel succes met exploitatie en gebruik van het gebouw.
En wij gaan akkoord met het beschikbaar stellen van de 150.000 euro ten laste van de reserve vastgoed.
Tekst uitgesproken in de raad