Uit de gesprekken die de fractie in Hippolytushoef en Den Oever heeft gevoerd komt naar voren dat men redelijkheid tevreden is over de gang van zaken in Hollands Kroon. Duidelijk is dat de  zwembaden open moeten blijven. Doorvragend komen er ook zaken boven drijven die beter kunnen.

De behandeling bij de gemeentebalie wordt als onvriendelijk ervaren. Vooral ouderen hebben moeite met het invoeren van hun gegevens en begrijpen niet goed  hoe de daarvoor bestemde zuil werkt. Waarom worden we daar niet bij geholpen? Ook over het terugbellen klachten, dat duurt vaak veel te lang voor er antwoord komt. Het is niet bij iedereen bekend dat men ook thuis geholpen kan worden wanneer een bezoek aan de balie bezwaarlijk is.

Hoewel er een verbetering wordt geconstateerd blijft in beide dorpen  openbaar groen op verschillende plekken een bron van ergernis. Herplant van gekapte en dode bomen vindt niet plaats. Ook het onderhoud aan trottoirs wordt benoemd. Niet bij iedereen is de FIXI-app bekend.  In Hippolytushoef werd gevraagd hoe het nu staat met de mogelijkheid om in Aemstelsight permanente bewoning toe te staan. Nu De Harmonie gesloten is, ontbreekt een goede opvangplek voor jongeren wat tot overlast in het dorp leidt.

Ook vragen over het invoeren van de container voor het plastic. Mensen weten niet dat men ook een kleine bak kan aanvragen. Voor eenpersoons huishoudens is een grote bak overbodig en vaak is er ook geen plaats om deze te kunnen plaatsen.

Zaken die ook langs kwamen:

Pak de recreatieve en toeristische mogelijkheden rond Den Oever op. Goed voor werkgelegenheid.

Geen herbenoeming van de burgemeester.

Permanente bewoning toe te staan in Aemstelsight.

De aanleg van een voetpad in Westerland van de tunnel tot het Texacostation.

Tekort parkeerplaatsen in De Kule in den Oever, er kan best wat van het grote grasveld af om extra plaatsen aan te leggen.