LADA houdt maandag 22 mei een openbare fractievergadering in MFA De Ontmoeting De Verwachting 1, 1761 Anna Paulowna; aanvang 19.30 uur. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 1 juni behandeld. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.