De fractie ontvangt regelmatig klachten over het functioneren van het klant contact centrum. Daarover zijn vragen gesteld aan het college.

 

Geachte leden van het college,

 

Dinsdag lazen wij op de site PewiNieuws in een bericht over de acties rond zwembad De Wirg :

Het plan was  om de bijna duizend handtekeningen persoonlijk te overhandigen aan de Wethouder van Sportzaken of aan een vervanger van hem. Maar na enkele keren contact te hebben gehad met de Gemeente Hollands Kroon, bleek het niet mogelijk om het op deze manier te doen. Daarom heeft Mark ze maandag per post verzonden.

 

Navraag leert het volgende:

De initiatiefnemer heeft enkele keren gebeld met het kcc met de vraag of hij in contact gebracht kon worden met de wethouder om een afspraak te maken de handtekeningen te komen overhandigen. Er werd geweigerd hem door te verbinden. Uiteindelijk heeft hij gevraagd de handtekeningen bij de balie te brengen met het verzoek deze aan de wethouder te overhandigen. Dat werd geweigerd want daar moet een afspraak voor gemaakt worden.

Door adequaat te reageren heeft de wethouder er voor gezorgd dat de handtekeningen tijdens de raadsvergadering aangeboden zijn.

 

Wij hebben meer klachten ontvangen over de werkwijze van het kcc:

  • Wanneer inwoners een brief willen afgeven wordt geweigerd deze in ontvangst te nemen
  • Ook het niet doorverbinden wordt genoemd
  • Er moet vaak dagen lang gewacht worden op een terugbelverzoek
  • Vooral oudere inwoners hebben moeite met het gebruik van het touchscreen en krijgen daarbij geen hulp

 

Vragen:

    1. Bent u op de hoogte van deze klachten?
    2. Welke actie gaat u hier op ondernemen ?

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de LADA-fractie

Peter Couwenhoven, fractiesecretaris