Antwoorden op vragen

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Antwoorden op vragen

Hier staan de antwoorden op de vragen rondom het Klantcontactcentrum: SV 1732 AW LADA KCC-2[47451]

Hier staan de antwoorden op de vragen rondom de plastic bakken: SV 1731 AW LADA afvalcontainer plastic-1[47450]

Nieuwsbrief 76 is uit!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 76 is uit!

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden: Nieuwsbrief_76[47015]

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt maandag 22 mei een openbare fractievergadering in MFA De Ontmoeting De Verwachting 1, 1761 Anna Paulowna; aanvang 19.30 uur. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 1 juni behandeld. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

Gekozen burgemeester

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Gekozen burgemeester

In Nederland worden burgemeesters en commissarissen der Koning nog altijd benoemd door de Kroon, per Koninklijk Besluit. Deze ondemocratische gang van zaken levert Nederland elk jaar weer een tik op de vingers op van de internationale waakhond voor de democratie. Al heel lang wordt gepleit voor een einde aan deze schimmige praktijk van niet-gekozen bestuurders.

 

Het is duidelijk dat dit benoemingssysteem lange tijd een groot voordeel opleverde voor de gevestigde, grote partijen. Zij verdelen onderling de aantrekkelijke banen in gemeenten en provincies. En ondanks dat  de gemeenteraden de laatste tien jaar een grotere invloed hebben gekregen op de keuze en er daarmee een lichte rem kwam op de vriendjespolitiek, hadden in 2014 nog steeds 336 van de 400 gemeenten een burgemeester van CDA, PvdA of VVD. En slechts twee die geen lid zijn van een landelijke partij.

 

‌Wij willen dat een ieder – lid of geen lid van een politieke partij – zich moet kunnen kandideren.

 

Nederland is het laatste land in Europa waar het zo gaat.  Elders in Europa zijn burgemeesters gekozen. Vertel de politici dat wij in Nederland ook een gekozen burgemeester willen en teken de petitie: http://www.meerdemocratie.nl/burgemeester

 

Maar er is hoop op verandering!

 

Er is een grondwetswijziging ingediend die de weg vrijmaakt voor de gekozen burgemeester en commissaris der Koning. En deze maakt een goede kans. In de Tweede Kamer hebben alle grotere partijen voorgestemd.

 

Maar de komende tijd moet de grondwetswijziging voor de tweede keer (de “tweede lezing”) worden goedgekeurd, dit keer met een twee-derde meerderheid. En hier schuilt een adder onder het gras. Want bij de eerste lezing in de Eerste Kamer stemde de gehele CDA-fractie plus een zestal PvdA’ers tegen! Als dit nu weer gebeurt wordt het nog spannend of de benodigde meerderheid er komt. Eén of enkele stemmen kunnen het verschil maken.

 

De gekozen burgemeester en CdK sneuvelden al eerder in de Eerste Kamer, in de “nacht van Van Thijn” in 2005. Dat mag niet opnieuw gebeuren. We moeten met elkaar de druk op politici opvoeren. Vertel de politici luid en duidelijk dat wij, de kiezers, een gekozen burgemeester willen en teken de petitie: http://www.meerdemocratie.nl/burgemeester

 

Klachten klant contact centrum

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Klachten klant contact centrum

De fractie ontvangt regelmatig klachten over het functioneren van het klant contact centrum. Daarover zijn vragen gesteld aan het college.

 

Geachte leden van het college,

 

Dinsdag lazen wij op de site PewiNieuws in een bericht over de acties rond zwembad De Wirg :

Het plan was  om de bijna duizend handtekeningen persoonlijk te overhandigen aan de Wethouder van Sportzaken of aan een vervanger van hem. Maar na enkele keren contact te hebben gehad met de Gemeente Hollands Kroon, bleek het niet mogelijk om het op deze manier te doen. Daarom heeft Mark ze maandag per post verzonden.

 

Navraag leert het volgende:

De initiatiefnemer heeft enkele keren gebeld met het kcc met de vraag of hij in contact gebracht kon worden met de wethouder om een afspraak te maken de handtekeningen te komen overhandigen. Er werd geweigerd hem door te verbinden. Uiteindelijk heeft hij gevraagd de handtekeningen bij de balie te brengen met het verzoek deze aan de wethouder te overhandigen. Dat werd geweigerd want daar moet een afspraak voor gemaakt worden.

Door adequaat te reageren heeft de wethouder er voor gezorgd dat de handtekeningen tijdens de raadsvergadering aangeboden zijn.

 

Wij hebben meer klachten ontvangen over de werkwijze van het kcc:

  • Wanneer inwoners een brief willen afgeven wordt geweigerd deze in ontvangst te nemen
  • Ook het niet doorverbinden wordt genoemd
  • Er moet vaak dagen lang gewacht worden op een terugbelverzoek
  • Vooral oudere inwoners hebben moeite met het gebruik van het touchscreen en krijgen daarbij geen hulp

 

Vragen:

    1. Bent u op de hoogte van deze klachten?
    2. Welke actie gaat u hier op ondernemen ?

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de LADA-fractie

Peter Couwenhoven, fractiesecretaris

Geen steun voor referendum

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Geen steun voor referendum

LADA heeft geen steun gekregen voor het initiatiefvoorstel om tot een referendumverordening in Hollands Kroon te komen.

In Hollands Kroon ontwikkelt de representatieve democratie zich steeds meer naar een participatieve of directe democratie waarin inwoners op veel manieren betrokken worden bij de voorbereiding op de besluitvorming in de raad. Daarbij hoort ook een raadgevend referendum waarmee inwoners de mogelijkheid hebben om zich uit te spreken over een voorgenomen raadsbesluit om zo de raad daarover een advies te geven.

Veel gemeenten kennen al een referendumverordening. En de ervaring daar leert dat het referendum een spaarzaam gebruikt middel is. Slechts bij een controversieel onderwerp wordt een referendum gehouden. Wanneer inwoners breed betrokken worden bij de voorbereiding en besluitvorming en de raad zijn werk goed doet, is de angst dat het referendum een veel gebruikt middel wordt niet gerechtvaardigd. LADA ziet het referendum als vorm van inwonerparticipatie en diende een initiatiefvoorstel in voor het vaststellen van een referendumverordening. Dit initiatief werd dinsdag in de raad behandeld maar werd met grote meerderheid verworpen. Er was slechts steun van de lokale partijen Progressief Hollands Kroon en Onafhankelijk Hollands Kroon. Alle andere partijen stemden tegen het voorstel waardoor Hollands Kroon geen raadgevend referendum krijgt.

Vragen aan het college over derde afvalcontainer

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vragen aan het college over derde afvalcontainer

Nu de derde afvalcontainer voor het verzamelen van plastic en blik in gebruik is genomen zijn wij al verschillende malen benaderd met de vraag of deze container niet omgeruild  kan worden voor een kleiner model.  Men realiseert zich nu pas goed de grootte en heeft er nauwelijks plaats voor. Bewoners die alleen wonen geven aan dat een kleine container voldoende is.

Bij de LADA-fractie leeft het idee dat bij de introductie van deze container aangegeven kon worden welk formaat men wilde hebben. Uit andere bron is vernomen dat dit niet juist is.

 

  1. Kunt u ons duidelijkheid verschaffen?
  2. Indien er geen keus gemaakt kan worden, bent u dan bereid om met HVC te overleggen om omruil naar een kleinere container mogelijk te maken?

Zwembaden in Hollands Kroon

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Zwembaden in Hollands Kroon

De zwembaden hebben een belangrijke functie voor de leefbaarheid wat ook blijkt uit de vele reacties uit onze gemeenschap. Voor de vier binnenbaden moet ruimte gecreëerd worden om initiatieven van inwoners een eerlijke kans te geven om de baden met een verantwoorde exploitatie open te houden. Daarom dient LADA mede het amendement in waarmee de HOZE-groep de gevraagde extra tijd en financiële middelen gegeven worden om de plannen verder uit te werken.

LADA on tour op Wieringen

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA on tour op Wieringen

Uit de gesprekken die de fractie in Hippolytushoef en Den Oever heeft gevoerd komt naar voren dat men redelijkheid tevreden is over de gang van zaken in Hollands Kroon. Duidelijk is dat de  zwembaden open moeten blijven. Doorvragend komen er ook zaken boven drijven die beter kunnen.

De behandeling bij de gemeentebalie wordt als onvriendelijk ervaren. Vooral ouderen hebben moeite met het invoeren van hun gegevens en begrijpen niet goed  hoe de daarvoor bestemde zuil werkt. Waarom worden we daar niet bij geholpen? Ook over het terugbellen klachten, dat duurt vaak veel te lang voor er antwoord komt. Het is niet bij iedereen bekend dat men ook thuis geholpen kan worden wanneer een bezoek aan de balie bezwaarlijk is.

Hoewel er een verbetering wordt geconstateerd blijft in beide dorpen  openbaar groen op verschillende plekken een bron van ergernis. Herplant van gekapte en dode bomen vindt niet plaats. Ook het onderhoud aan trottoirs wordt benoemd. Niet bij iedereen is de FIXI-app bekend.  In Hippolytushoef werd gevraagd hoe het nu staat met de mogelijkheid om in Aemstelsight permanente bewoning toe te staan. Nu De Harmonie gesloten is, ontbreekt een goede opvangplek voor jongeren wat tot overlast in het dorp leidt.

Ook vragen over het invoeren van de container voor het plastic. Mensen weten niet dat men ook een kleine bak kan aanvragen. Voor eenpersoons huishoudens is een grote bak overbodig en vaak is er ook geen plaats om deze te kunnen plaatsen.

Zaken die ook langs kwamen:

Pak de recreatieve en toeristische mogelijkheden rond Den Oever op. Goed voor werkgelegenheid.

Geen herbenoeming van de burgemeester.

Permanente bewoning toe te staan in Aemstelsight.

De aanleg van een voetpad in Westerland van de tunnel tot het Texacostation.

Tekort parkeerplaatsen in De Kule in den Oever, er kan best wat van het grote grasveld af om extra plaatsen aan te leggen.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 22 september 2022 @ 22:06

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.