LADA wil inwoners actief betrekken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de gemeente-raadsverkiezing in 2018. Inwoners worden opgeroepen ideeën en suggesties in te brengen bij secretaris Jos Witte, secretariaatlada@gmail.com.