Openbare fractievergadering

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Openbare fractievergadering

Komt u morgen naar de openbare fractievergadering en staat u mogelijk voor een gesloten deur?

Bel dan Peter Couwenhoven 06 25311671.

LADA on tour

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA on tour

Zaterdag 29 april trekt de LADA-fractie er weer op uit met de gele caravan om in gesprek te gaan met inwoners. We bezoeken Wieringen.

Van  11.00 tot 12.30 uur staat de caravan in Hippolytushoef bij de Aldi. ’s Middags wordt Den Oever bezocht waar u de fractie kunt spreken van 13.15 tot 14.45 uur bij de DEKAmarkt aan de Havenweg.

Democratie anders!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Democratie anders!
Met LADA in de coalitie zijn in Hollands Kroon de eerste stappen gezet op weg naar een participatieve of directe democratie met als doel de afstand tussen bestuur en inwoners te verkleinen. Daar hoort een raadgevend referendum bij waarmee inwoners zich kunnen uitspreken over conceptraads-besluiten. Het initiatiefvoorstel dat LADA heeft ingediend wordt in de raadsvergadering van 2 mei behandeld.
Om inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming hoort een andere rol voor de gemeenteraad. Hierbij een eerste aanzet voor het nieuwe verkiezingsprogramma.
Raadsprogramma
LADA kiest voor een raadsprogramma, geen coalitie meer. Bij een raadsprogramma zijn alle partijen betrokken. De wethouders worden door middel van een open sollicitatie geworven waarbij een optimaal functionerend duaal bestel ontstaat. Drie wethouders zijn voldoende.
Schaduwraad
Op verschillende thema’s worden zogenoemde schaduwraden gevormd met daarin betrokken inwoners, ketenpartners, toezichthouders, etc. Zij schuiven letterlijk aan in de raadszaal als ‘hun thema’ geagendeerd staat. Zij zijn volwaardige meesprekers, van informeren tot en met meningsvorming, en brengen advies uit over het te nemen besluit.
Digitale discussie
Digitale consultatie van raads- en beleidsvoorstellen door middel van digitale discussieplatforms, zoals Argu. De raad kan zodoende meningen peilen en ook input ophalen voor een goede bespreking en behandeling van het voorstel. Dit kan zowel gemeentebreed, alle inwoners bevragen, als per wijk of specifieke doelgroep gebeuren. Dit platform moet zo georganiseerd worden dat inwoners ook voorstellen kunnen plaatsen waarover zij onderling in discussie kunnen aan gaan.
Burgerbegroting
Het denken over en experimenteren met het betrekken van inwoners bij het begroten staat niet stil. Hollands Kroon gaat een burgerbegroting invoeren. Er zijn gemeenten in Nederland die verschillende vormen van een burgerbegroting kennen. Vooral met wijk- of kernbegrotingen worden goede resultaten geboekt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven 06 25311671

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt maandag 24 april een openbare fractievergadering in MFA De Ontmoeting (kamer centraal station), De Verwachting 1, 1761 Anna Paulowna; aanvang 20.00 uur.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 2 mei behandeld.

Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

Nieuwsbrief 75 is uit!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 75 is uit!

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden en te lezen: Nieuwsbrief_75

PERSBERICHT

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor PERSBERICHT

LADA wil inwoners actief betrekken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de gemeente-raadsverkiezing in 2018. Inwoners worden opgeroepen ideeën en suggesties in te brengen bij secretaris Jos Witte, secretariaatlada@gmail.com.

 

Oproep aan onze leden….

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Oproep aan onze leden….

Trouwe leden,

Als bestuur hebben wij kenbaar gemaakt op de laatste ALV dat ons verkiezingsprogramma zal worden samengesteld aan de hand van jullie inbreng.

Tot op heden hebben wij als bestuur nog niets mogen ontvangen, wat wij uiteraard erg jammer vinden en betreuren. Omdat de tijd begint te dringen zullen wij als bestuur zelf met het verkiezingsprogramma aan de gang gaan en samenstellen, met punten waarvan wij denken dat het nodig is om de volgende termijn aan te werken en te verbeteren binnen Hollands Kroon.

Dit zullen wij later presenteren aan u.

 

(Mocht u alsnog punten willen inbrengen, dan is dat zeker mogelijk via mailadres:  secretariaatlada@gmail.com)

 


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 22 september 2022 @ 22:06

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.