Op de goed bezochte algemene ledenvergadering is naast het behandelen van het financiële jaarverslag en de jaarverslagen van de fractie en het bestuur ook uitgebreid met elkaar gesproken over de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

ALV 20-3-17

Daarnaast heeft een deel van de leden hun wens uitgesproken om deze avond ook te praten over de “toekomst” van LADA. Het bestuur heeft de op en aanmerkingen van de leden aangehoord en zal deze meenemen in haar planning en besluiten.

Omdat er ook verwijten waren dat de fractie niet genoeg het verkiezingsprogramma had gevolgd, willen wij dit als bestuur wel tegenspreken. LADA heeft deel uitmakend van het college namelijk een aanzienlijk deel van haar punten uit het verkiezingsprogramma van 2014 kunnen realiseren!

Toch zijn er ook zorgen om de negatieve publiciteit die LADA in de eerste helft van 2016 heeft gehad. Minder goed nieuws komt eerder en uitgebreider in de publiciteit dan goed nieuws. Om de kiezer een goed beeld te geven van LADA als partij die vanuit de burger opereert zal LADA haar verhaal en behaalde resultaten in de afgelopen periode duidelijk moeten communiceren naar de kiezer. De komende periode zal er een verkiezingsprogramma, en een planning tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 moeten worden opgesteld.

Bestuur is hier al mee aan de slag gegaan. Hulp van de leden en als het kan inwoners van Hollands Kroon is hierbij essentieel. Omdat dit ook de visie van LADA is, namelijk “Democratie Anders”, met en voor de inwoners..

Voor het zomerreces zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. In deze vergadering zal het verkiezingsprogramma en de planning tot aan de gemeenteraadsverkiezingen besproken worden.