Onze vraag was:

Onlangs heb ik mijn rijbewijs verlengd en moest dat ook weer afhalen bij de gemeentebalie. Dat verbaasde mij want reisdocumenten worden wel thuisbezorgd. Inwoners vragen zich af waarom dit onderscheid gemaakt wordt. Kunt u uitleggen waarom reisdocumenten wel worden thuisbezorgd en rijbewijzen niet?

Antwoord:
We zijn gestart met het bezorgen van reisdocumenten. Het reisdocumentenstelsel valt onder een andere ministerie dan die van het rijbewijs.
Het rijbewijs wordt afgegeven door de RDW en valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wij bezorgen de rijbewijzen nog niet, omdat dit nog niet is opgenomen in wetgeving. De RDW heeft echter de succesvolle ontwikkeling van het thuisbezorgen van het reisdocument gevolgd en interesse getoond om hier een vervolg aan te geven voor de rijbewijzen. Wij zijn met de RDW in gesprek om de mogelijkheden te bekijken en gaan ervan uit dat we in 2017 kunnen starten met het bezorgen van het rijbewijs.

Wij zoeken continu naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren. Thuisbezorgen van het rijbewijs is er een van. Daarnaast zijn wij ook in gesprek om zelfs nog een stap verder te gaan enj aan het eind van het jaar sluiten wij aan bij de pilot voor het digitaal aanvragen van het rijbewijs (vernieuwing, categorie uitbreiding en herafgifte). Dit zorgt ervoor dat inwoners steeds meer digitaal kunnen regelen.

Met vriendelijke groet,

Th.J. Meskers