LADA houdt maandag 20 februari een openbare fractievergadering in De Meerbaak, professor Ter Veenweg4, Middenmeer; aanvang 20.00 uur.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 28 februari behandeld.
Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.