LADA houdt maandag 12 december een openbare fractievergadering in De Cultuurschuur, Loggersplein 1, 1771 CE Wieringerwerf; aanvang 20.00 uur.
Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek gaan, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 20 december besproken.

Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.