De raad heeft dinsdag 22 november de motie van treurnis gekoppeld aan de eerder uitgegeven verklaring waarin de raad duidelijk stelling heeft genomen tegen de gewraakte uitspraken van de burgemeester richting familie Lombaard, aangenomen.

De heren Meijer (SHK) en Wittink stemden tegen. De LADA-fractie heeft eerder aangegeven de uitlatingen van de burgemeester onaanvaardbaar te vinden. De fractie heeft zich vanaf begin op het standpunt gesteld dat de raad hierin eensgezind moest optreden en staat volledig achter de tekst in de verklaring en de motie van treurnis.

Op voorspraak van de fractievoorzitter van LADA is de werkgeverscommissie bij elkaar gekomen om het functioneren van de burgemeester te bespreken en beoordelen.