LADA houdt maandag14 november een openbare fractievergadering in Het Wapen van Holland, Stationsweg 2, 1761 EB Anna Paulowna 20.00 uur.
Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek gaan, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 22 november besproken.

Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

ladalogo