maandag 17 oktober 2016
aanvang 20.00 uur

tante-pietje
Locatie:
café Tante Pietje
Havenstraat 20, 1779 AM Den Oever
Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek gaan, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 25 oktober besproken. Het belangrijkste punt is de behandeling van de begroting.

Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.