Om inwoners meer invloed te geven op het beleid moeten zij de mogelijkheid hebben om over omstreden zaken een referendum te laten houden. De fractie werkt aan een initiatiefvoorstel referendumverordening Hollands Kroon. Een concept ligt ter beoordeling bij de jurist van de gemeente.