LADA heeft met instemming kennis genomen van het voorstel van het college om vanaf 2017 met een aanbod voor ieder kind te komen waardoor ook kinderen van kostwinnersgezinnen van de regeling gebruik kunnen maken.

Er is ruimte in het huidige budget, zo vertelde portefeuillehouder Westerkamp in zijn reactie op het door LADA ingediende amendement.

Het door LADA ingediende amendement om het aanbod voor ieder kind op 1 oktober 2016 te laten ingaan, werd unaniem gesteund door de gemeenteraad van Hollands Kroon.