Tijdens het zomerreces is een brief van Henk Jan binnen gekomen met daarin een aantal vragen en aandachtspunten ten aanzien van fractie en bestuur.

Onderwerpen zijn onder andere website, lidmaatschap van de fractie en Waddenpoort Den Oever.

Klik hier om de complete briefwisseling te lezen: brief-12-augustus-2016_henk-janantwoord