De LADA-fractie heeft verdeeld gestemd in het vraagstuk rondom de AZC’s. Na een lang debat met heel veel argumenten werd duidelijk, dat de wens van LADA, kleinschalige opvang van vluchtelingen verspreid over de gemeente niet haalbaar was.
Gehoord wat de inwoners op de inwonersavonden in 4 kernen van de gemeente naar voren brachten en volgend wat het manifest 2016 van Vluchtelingenwerk als beste opvang voor vluchtelingen ziet, namelijk kleinschalig en verspreid, was dat onze inzet.
Gedurende het debat werd duidelijk, dat we hierin niet werden gesteund door andere partijen. En dat er geen vluchtelingenopvang van asielzoekers zonder verblijfsvergunning zou komen in HK als het niet in een AZC van 300 zou zijn.
Dit vinden wij niet humaan. De vluchtelingen zijn er en blijven komen, wat wij er ook van vinden. En weer opvang in tentenkampen en sporthallen kunnen we voorkomen door ook opvang te bieden in onze gemeente.
Het college bij monde van de portefeuillehouder heeft benadrukt, dat als er openingen zijn om kleinschaliger op te vangen dan het minimum van 300 zoals dat nu voorligt, zij weer met het COA in gesprek gaat om dat in Hollands Kroon te realiseren.
Dit alles overwegende hebben wij besloten toch voor de vestiging van een AZC in Hollands Kroon te stemmen.
Henk van Gameren

Lida Brussaard

Marinus Hovius