Geachte leden van het college,
Het ontwerp omgevingsvisie is ter inzage gelegd om onze inwoners gelegenheid te geven daarop te reageren. Helaas is het lastig om de omgevingsvisie op de website van de gemeente te vinden. Op de openingssite ontbreekt een verwijzing naar het ontwerp omgevingsvisie. Je moet gaan scrollen of het zoekvak gebruiken. Bepaald geen vriendelijke manier. Inwoners bij beleid betrekken betekent dat zij makkelijk toegang moeten hebben tot de stukken.
Een directe toegang tot het ontwerp omgevingsvisie is ons inziens eenvoudig te verwezenlijken door op de openingspagina van de website een knop ‘omgevingsvisie’ toe te voegen waarmee een directe link verkregen wordt.
Kunt u dat op korte termijn realiseren?
Met vriendelijke groet,
Namens de LADA – fractie Peter Couwenhoven fractiesecretaris