LADA heeft het college een aantal vragen gesteld over het opvangen van vluchtelingen die gehuisvest worden in de Oude Beurs in Middenmeer. Het gaat om vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben kregen en zich voor vijf jaar in Nederland mogen vestigen.
1) Tellen ze mee voor de wettelijke taak opvang vergunninghouder?

2) Welke begeleiding en van wie, krijgen de mensen die daar wonen?

3) Is het een voorportaal voor toewijzing van een woning in HK, zodat ze niet weer naar een andere gemeente moeten verhuizen?

4) Waar gaan de mensen na 3 jaar naar toe die er nog wonen? Moet HK dan huisvesting aanbieden?
Op de kennisconferentie voor vluchteling, gehouden op 10 juni in het gemeentehuis van Medemblik hebben wij gesproken met een medewerker van het COA. Wij hebben de vraag gesteld of leegstaande gebouwen gebruikt kunnen worden voor kleinschalige opvang van vluchtelingen. Voorwaarde is dat opvanglocaties een satelliet zijn van een nabij gelegen AZC. Den Helder en Heerhugowaard kunnen daarvoor in aanmerking komen.

1) Bent u bereid om deze mogelijkheid met het COA te bespreken?

2) Bent u er van op de hoogte dat de gemeenten Oost Gelre en Molenwaard in gesprek zijn met het COA over het vestigen van een satelliet- AZC?