ovf VRiendschap

Op de matig bezochte openbare vergadering in ’t Veld is een goed gesprek gevoerd met de voltallige dorpsraad uit Kolhorn. Punten uit de komende raadsvergaderingen die ter sprake kwamen waren kadernota, vluchtelingopvang en de zorg waarover door de fractie uitleg over gegeven werd. De contacten van de dorpsraad met de gemeente bestaan vooral uit overleg, waarbij wel eens de vraag werd gesteld of de dorpsraad nog wel moet blijven bestaan. Dorpsraad en de stichting kerk/de Horn zitten elkaar niet in de weg. De verenigingen die actief zijn pakken veel op. Dorpsraad is een aanvullende instantie.

Men vindt het jammer dat de gemeente een soort uitstervingsbeleid toepast. Misschien dat er nog middelen voor gevonden worden via kernbeheer. Een subsidie waarmee de kosten voor de bank en vergaderingen gedekt worden, wordt gemist en als belangrijke ondersteuning ervaren. De website van de dorpsraad is niet meer. Er is een gebrek aan mensen en middelen. Facebook wordt wel gebruikt en als voldoende ervaren. Voor bezoek van vergaderingen is weinig animo voor.

Met kernbeheer is geen contact. Contacten met ambtenaren zijn vooral geënt op overlast van jongeren en drugs. Verder is er een sociaal contact met Kern8/Link. Drugsoverlast wordt minder. De wijkagent is er ook mee bezig. De dorpsraad is nu bezig met de bouwplannen van het havengebouw. Verder is een AED cursus geweest. Twaalf mensen staan nu klaar voor de herhaling. De dorpsraad staat open om de stichting om te zetten naar een vereniging. Met leden kan wellicht de betrokkenheid vanuit de bevolking groter worden.

Geadviseerd wordt om met de dorpsvereniging Breezand contact op te nemen om naar hun organisatie te leren. Ook zou een contact met kernbeheer gelegd kunnen worden voor financiering van projecten.