LADA heeft het college een aantal vragen gesteld.

Er is opheldering gevraagd over de verkoop van de school in Oosterland. De fractie wil inzicht krijgen in de gevolgde procedure.

Vragen vanuit de fractie hebben ervoor gezorgd dat er bij het uitbaggeren van de haven van Den Oever goed met gemeenschapsgeld wordt omgegaan. Er wordt hiervoor nu zeker een aanbesteding gedaan.

Inwoners van de buurtschap Terdiek zijn vorig jaar juni een initiatief gestart om komborden geplaatst te krijgen om als buurt beter herkenbaar te worden. Met kernbeheer is het idee uitgewerkt, waarna de initiatiefnemers  op 22 oktober een mail hebben gekregen met een voorbeeld van het bord en de toezegging dat het geplaatst gaat worden. Daarna is er ondanks herhaalde verzoeken niets gebeurd. De fractie wil weten waarom de borden nog niet geplaatst zijn en wanneer dit gaat gebeuren.