De fractie van LADA neemt krachtig afstand van berichten op de facebookpagina van fractielid Henk-Jan Wittink waarin hij de vraag stelt of het niet de hoogste tijd wordt de VVD uit de coalitie te knikkeren. Een persoonlijke opvatting. Hoewel daar afspraken over zijn gemaakt is het niet de eerste keer dat Wittink zijn facebookpagina gebruikt om persoonlijke opvattingen naar buiten te brengen zonder daar de fractie in te kennen. De fractie heeft het vertrouwen in een goede samenwerking met Wittink verloren en is tot het besluit gekomen dat er geen plaats meer is voor Wittink binnen de LADA-fractie.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze fractievoorzitter Henk van Gameren (06 24441659)