LADA luistert in Middenmeer

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert in Middenmeer

In De Meerbaak in Middenmeer werd een kleine agenda behandeld. Wel punten waarover stevig gediscussieerd werd. De dreigende teloorgang van het openbaar voer op het Noord-Hollandse platteland en de omgevingsvisie waren de hoofdthema’s.

ofv_04-18

Openbaar vervoer

De heer Heneweer komt ons bijpraten over zijn eerder gepresenteerde plan om in de Noordkop goed openbaar vervoer te behouden. Hij geeft aan welke buslijnen er zullen verdwijnen bij de nieuwe aanbesteding. Een flinke kaalslag is op handen. De provincie stelt belbussen voor om dit op te vangen. Het plan rond de Noordkop Hopper sluit hier op aan. Een onbemande centrale verdeelt het werk in dit plan. Verder gaan de buurtbussen ook hier in meedraaien. Bij drukte kunnen extra taxi’s en busjes ingeschakeld worden. Er zal met lokale taxibedrijven gewerkt gaan worden. Vorige week is het plan besproken in de statencommissie waar ook de dorpsraad van Petten een warm pleidooi voor de Noordkophopper hield. De voltallige commissie heeft zich achter de plannen geschaard. Fractievoorzitter Henk van Gameren verwijst naar de motie die door LADA  is ingediend en waarin het college gevraagd wordt om met de provincie in gesprek te gaan.

Omgevingsvisie

LADA heeft zich hard gemaakt voor het mogelijk maken van permanente bewoning van recreatiewoningen. Een bouwbesluit tijdens de bouw is bindend. Er wordt een amendement ingediend, samen met SHK. Er is  een tekort aan sociale huurwoningen waardoor de recreatiewoningen gebruikt worden als alternatief voor onder andere jongerenhuisvesting. De heer Kerkhoven maakt zich zorgen of dit geen problemen kan geven. Gaat er geen overlast ontstaan voor eigenaren die hun woning wel voor recreatie gebruiken? Het is belangrijk goed te kijken of dit geen onverkoopbare recreatiewoningen oplevert.

Verder hebben wij het Kruiszwin, tegenover de Hema in Anna Paulowna, ingebracht. Deze locatie heeft potentie voor seniorenwoningen. Een mooie stek. De woningbouwvereniging kreeg niet de kans dit te ontwikkelen omdat Kruiszwin tot aardkundig monument is benoemd, waar twijfels over bestaan. Ook ’t Veld Noord is ingebracht. In de omgevingsvisie moet de ambitie worden uitgesproken dat Hollands kroon deze locaties nodig heeft om een  goed woningbouwprogramma te ontwikkelen. Er wordt een amendement ingediend.

LADA on tour

Peter Couwenhoven doet kort verslag van de gesprekken op straat van de afgelopen zaterdagen. Kleinschalige opvang van vluchtelingen  verspreid over de dorpen is de geldende mening. Opvang in een AZC alleen als dat nodig is maar ook dan niet groot. Genoemd werd maximaal 300. anderen vinden 100 al genoeg. Ook zijn mensen voor referenda. Dat heeft de fractie opgepakt en werkt met de griffie aan een initiatiefvoorstel om tot een referendumverordening in Hollands Kroon te komen. Ook het onderhoud van het groen kwam weer regelmatig ter sprake. Men bespeurt weinig verbetering.

 

LADA on tour

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA on tour

Twee zaterdagen op pad om in gesprek te gaan met de inwoners heeft weer nuttige informatie opgeleverd. De eerste zaterdag in Niedorp kende lekker voorjaarsweer waardoor er veel mensen in het Winkelhart waren. Een week later ander weer, regenachtig. Door het slechtere weer minder mensen op straat.. Vooral ’s ochtends in Anna Paulowna, ’s middags in Hippo droog maar toch weinig aanloop bij de Aldi, dus ook bij de caravan.

Opvallend is dat de mening over vluchtelingen overal dezelfde is. Hoewel er veel onzeker is en er veel vragen leven is de tendens dat er voor kleinschalige opvang van vluchtelingen gekozen wordt, verspreid over de dorpen, niet in AZC’s. Bij kleinschaligheid worden mensen opgenomen in de buurt en horen er eerder bij. Een goede integratie voorkomt problemen. Er is een duidelijke mening dat alleen vluchtelingen opgevangen worden. “Geen gelukszoekers” zoals het vaak benoemd werd. Er zijn weinig afwijzende reacties ontvangen. Goed handhaven bij misstanden werd vaak gehoord. Regelmatig werd aangegeven dat opvang niet ten koste mag gaan van de eigen inwoners.

In Anna Paulowna noteerden we: Opvang mag niet ten koste gaan van eigen inwoners, vooral van onze jeugd. Het kost al veel geld, besteed daar een deel van voor jongeren huisvesting. In Wieringerwerf zijn de mensen wat kritischer over vluchtelingen opvangen. Bij doorvragen blijkt, dat ze vinden, dat Wieringerwerf met zijn vele Polen die er wonen wel genoeg “vreemd volk” binnen het dorp heeft.
Een andere vraag ging over het invoeren van een referendum in Hollands Kroon. Veel mensen vinden het een goede zaak. Wel werd regelmatig gehoord dat het wel ‘ergens over moet gaan’ en er ook gehoor aan de uitslag moet worden gegeven. Soms werd er twijfel over uitgesproken of afgewezen.
Het groenbeleid en het beheer van de openbare ruimte kwam regelmatig ter sprake. Er is weinig verbetering zichtbaar.

.IMG_20160409_144352

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor

IMG_20160405_181118

Nieuwsbrief 65

1) Hoofdpagina, 2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 65

Alweer de 65e nieuwsbrief is uit. Dowload hem hier: Nieuwsbrief_65

HOZE-werkgroep – open houden zwembaden

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor HOZE-werkgroep – open houden zwembaden

binnenbadEind 2015 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen op het collegevoorstel voor het accomodatiebeleid. Hierdoor is er ruimte voor burgerinitiatief om een alternatief plan te ontwikkelen om sluiting van twee of drie binnenzwembaden te voorkomen.

De afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers vanuit de verschillende zwembaden zich verenigd in de ‘HOZE-werkgroep’: Hollands Kroon Overleg Zwembad Exploitatie. Met behulp van de KNZB is een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Hierbij is gebruik gemaakt van de cijfers van de gemeente, van de zwembaden zelf, landelijke cijfers en van ervaringen met zwembadaccommodaties elders. De conclusie is dat met een tariefsverhoging van 34% de zwembaden binnen de subsidiekaders geëxploiteerd kunnen worden.

De conclusies en aanbevelingen zijn ondertekend door de vertegenwoordigers van de vier nieuwe of reeds bestaande stichtingen, als mogelijke nieuwe eigenaren en beheerders van de accomodaties, maar met een kanttekening vanuit de Wirg in Winkel. De initiatiefnemers vanuit de Wirg maken bezwaren tegen het principe om alleen uit te gaan van tariefsverhogingen. Zij menen dat er naast marktconforme en geharmoniseerde tarieven, gewerkt moet worden aan verbeteringen in de exploitatie aan de kosten zijde. Deze bezwaren worden overigens goed begrepen door de andere werkgroepsleden en vormen een punt van overleg in de komende maanden.

De ‘HOZE-werkgroep’ realiseert zich dat er nog veel zaken in de komende maanden moeten worden uitgewerkt. Zo zullen de belangen van het personeel hoog op de agenda komen te staan. Ook zal het onderhoud en de technische staat van de accomodaties nader worden bestudeerd. En zeker zullen we voor de komende jaren met bezuinigingsplannen moeten komen om voor de komende vijftien jaar de baden in goede staat binnen het gestelde budget te kunnen open houden.        Arjan Koopman, JaapJan van Essen

Mooie 1 april grap op Wieringernieuws!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Mooie 1 april grap op Wieringernieuws!

Hollands Kroon gaat wegenbelasting heffen op landbouwvoertuigen
Uitgegeven op 01-04-2016 om 02:29  |  link  |  bewaar  |  print

HOLLANDS KROON – In een pittige vergadering heeft het gemeentebestuur besloten om wegenbelasting te gaan heffen op landbouwvoertuigen. Per 1 januari komt er al een kentekenplicht op landbouwvoertuigen. Er is dan een registratie die bruikbaar is om de heffingen te kunnen opleggen.

(1 april…)

Met name de partijen waar van oudsher veel landbouwers op stemmen zijn niet blij met dit voornemen. LADA en de Senioren Hollands Kroon zijn voor invoering, met steun van de oppositie is er een meerderheid. LADA vindt dat daar waar vissers havengeld moeten betalen, het niet meer dan eerlijk is dat boeren ook een duit in het zakje doen. Argumenten zijn dat landbouwvoertuigen steeds zwaarder worden en veel schade aan de wegen veroorzaken. Aan de andere kant moet er voor de schepen bijvoorbeeld gebaggerd worden. LADA raadslid Hovius stemde overigens tegen dit besluit.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.