Op een drukbezochte ledenvergadering is intensief met elkaar gesproken over de positie en werkwijze van LADA in de gemeenteraad. De enkeling die meende dat er sprake zou zijn van een opheffingsvergadering kwam bedrogen uit. In verschillende gespreksronden konden de leden zich uitspreken over de verslagen van zowel bestuur als fractie. SAMSUNG CAMERA PICTURESConclusies: De resultaten zullen duidelijker over tafel moeten komen. LADA zal herkenbaar moeten zijn als partij die vanuit de burger opereert. Daar horen ook stevige standpunten bij. Ook zal de fractie haar verhaal duidelijker moeten communiceren naar de burger. Uit de coalitie stappen is wel besproken, maar hiervoor was geen draagvlak. LADA kiest voor de groei. Programma werkwijze zullen dat moeten rechtvaardigen. Duidelijk dat de burger een rol moeten blijven spelen in het politieke proces.

Bij het afscheid van Rob Ravensteijn en JaapJan van Essen, beide oprichters van LADA, werd uitgebreid stilgestaan door Ard Smit. Waarderende woorden en applaus waren hun deel. Hun tomeloze inzet zal zeker gemist worden.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Het bestuur bestaat nu uit drie personen: Han Koppe vice-voorzitter, Lavinia Grooten penningmeester. Mark de Geus is nieuw benoemd. Met andere kandidaten wordt het gesprek voortgezet. Zij waren deze avond verhinderd. Ook het zoeken naar meer kader gaat verder.

Voor het zomerreces zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. Dan kan opnieuw beoor-deeld worden of de aangescherpte doelen worden gehaald. De leden hebben er weer vertrouwen in.

Oude Niedorp, 7 maart 2016 Namens bestuur en fractie: Han Koppe, Henk van Gameren. Foto’s Theo Moras