SportzaalOp de openbare fractievergadering van maandag 14 maart in sportzaal De Snip in Nieuwe Niedorp waren twee insprekers, de heer De Beurs namens de FNV en mevrouw Hiemstra namens de Werkgroep Pilot kleinschalige opvang vluchtelingen. De werkgroep RMO uit Lutjewinkel behoort tot de vaste bezoekers en kwam de fractie bijpraten over de laatste ontwikkelingen in het dossier Campina. De vergadering werd besloten met een korte uiteenzetting door de heer van Essen over de bouw van de energieneutrale sportzaal waarna de aanwezigen een rondleiding kregen.

Klik hier en lees verder ofv_verslag_03-15