De gemeente gaat het interactieve programma Argu gebruiken over tal van zaken de meningen van inwoners te peilen. Via Argu kunnen inwoners online hun mening geven, stellingen deponeren en reageren op stellingen van naderen. Ook kan het aantal voor -en tegenstanders kan worden gepeild.

Nieuwe inzichten
Argu kan het college nieuwe inzichten geven over actuele kwesties. Nieuwe inzichten vanuit de samenleving kunnen zo betrokken worden bij de besluitvorming. Inwoners dragen per slot van rekening veel kennis en ervaring met zich mee.

Blij

Wethouder Frits Westerkamp is erg blij met de introductie van Argu: “Via dit programma kunnen inwoners echt hun mening geven. En ze kunnen ook met elkaar in gesprek. Op die manier krijg je ,meningen en ideeën waar je als bestuurder werkelijk iets aan hebt. Bovendien is Argu ook nog eens gebruiksvriendelijk. We verwachten echt dat dit één van de middelen is om veel uit onze samenleving te halen.”

Op www.argu.com is te zien hoe het programma werkt.

LADA kan zich in de woorden van Westerkamp vinden. Een van de doelstellingen van LADA is burgers beter betrekken bij en invloed geven op de besluitvorming. Daartoe kan deze app een belangrijke bijdrage leveren.