Stop de Vriendjespolitiek

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Stop de Vriendjespolitiek

LADA neemt deel aan landelijk burgerinitiatief Stop de Vriendjespolitiek

De komende weken wordt in heel Nederland actie gevoerd voor het landelijke burgerinitiatief Stop de Vriendjespolitiek. Dit burgerinitiatief, gelanceerd door de landelijke beweging Meer Democratie, wil de praktijk stoppen dat de grote gevestigde partijen onderling in achterkamertjes de gros van de publieke functies in Nederland onderling verdelen. LADA neemt actief deel aan dit burgerinitiatief en roept haar achterban op te tekenen op www.meerdemocratie.nl.

Sinds decennia verdelen de vier gevestigde politieke partijen – VVD, PvdA, CDA en D66 – de meeste banen in het openbaar bestuur onderling in achterkamertjes: burgemeesters, commissarissen der koning, leden van allerlei adviesraden en commissies, en zelfs hogere rijksambtenaren.

Strijdig met de Grondwet
Dat is in strijd met artikel 3 van de Grondwet: “Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.” Maar door een loophole in de Wet Gelijke Behandeling komen de grote partijen hiermee weg.
“Vooral lokale politieke partijen worden hierdoor benadeeld. Ze krijgen 30% van de stemmen, maar hebben slechts 3% van alle burgemeestersposten”, zegt Peter Couwenhoven.

Engelse systeem
Meer Democratie wil afschaffing van deze loophole en invoering van het Engelse systeem. Hierin heeft een onafhankelijk orgaan de wettelijke opdracht om partijpolitieke benoemingen tegen te gaan en moet zij alle benoemingsprocedures op detailniveau goedkeuren. Hiermee zijn al 150 jaar goede ervaringen opgedaan.
Voor een landelijk burgerinitiatief zijn 40.000 handtekeningen nodig. Er zijn er al 21.000 binnen. “We roepen iedereen op dit burgerinitiatief te tekenen zodat elke Nederlander met voldoende kwaliteiten voortaan in aanmerking kan komen voor een publieke functie”, zegt campagneleider Arjen Nijeboer van Meer Democratie.
Iedereen kan het burgerinitiatief tekenen op www.meerdemocratie.nl.

Wie wil er mee naar Wieringen varen?

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Wie wil er mee naar Wieringen varen?

Tekst uitgesproken door Marinus F.J. Hovius, raad 24-03-2016

Voor ons ligt het ambitiedocument Waddenpoort. Allereerst zijn wij positief.

Goede zaak investeren in Den Oever en in ons werelderfgoed Waddenzee. Verder biedt de dijkverhoging kansen, mooie plannen zijn gemaakt. Doch ook zijn wij zorgelijk. Zorgen om de oude dorpskern, is dit voorportaal aantrekkelijk genoeg om de mensen ook het dorp in te trekken? De oude kern is zeer de moeite waard. Zorgen om vulling van de strip, komt alles er?

Zorgen om VVV en VIC. Wij willen graag dat het Viking Informatie Centrum in Hollands Kroon Noord kan blijven. Overigens: Wonderlijk Wieringen gaat in 2016 ook de naam en uitvoering VVV voeren. Waar en hoe? En waarom bouwen we een uitkijktoren op het laagste punt?

Kortom: De LADA-fractie wil graag dat er een beeldvormende bijeenkomst komt met inwoners van Den Oever en de gebruikers van de haven en omgeving. Voortschrijdend inzicht kan leiden tot een herijking. Wij willen de portefeuillehouder vragen hoe hij hier in staat en om zijn medewerking hier aan te verlenen. Liefst op een moment dat de vissers ’thuus benne’. Er staat in het voorstel dat nu het moment is om verder te kijken.

Immers moeten velen straks naar Wieringen willen varen! We stemmen in met het raadsvoorstel. Wel de technische vraag over de gasopslag bij de Avia. In hoeverre belemmert dit de eventuele ontwikkeling van de ruimte van het VIC/VVV.

Wethouder Meskers  heeft de toezegging gedaan in te stemmen met de gevraagde beeldvormende vergadering.

Uitspraak Trafostation

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Uitspraak Trafostation

De LADA-fractie heeft kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank in Alkmaar om Tennet-Liander toestemming te geven het trafostation op locatie 4 nabij ’t Veld te bouwen. Een zwarte dag voor de inwoners van ’t Veld en omgeving. LADA blijft van mening dat er andere en betere mogelijkheden zijn.

Motie: Openbaar vervoer

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Motie: Openbaar vervoer
De provincie Noord-Holland is op dit moment bezig het Programma van Eisen op te stellen voor de nieuwe concessie voor het Openbaar Vervoer in Noord-Holland-Noord. Deze concessie moet ingaan in 2018 (half december 2017, eigenlijk) en is voor een termijn van tien jaar.
De fractie vreest dat er weer een aanslag zal worden gepleegd op de dienstverlening in de nieuwe aanbesteding, omdat de gedeputeerde wederom geen provinciecent wenst te steken in kwaliteit- en dienstregeling.
De motie roept het college op bij de provincie aan te dringen op behoud van het dienstverleningspeil en nog liever op verhoging ervan, en desnoods provinciegeld toe te voegen aan het aanbestedingsbudget.
Noot: inmiddels is in de vergadering van 24 maart j.l. onderstaande motie raadsbreed aangenomen.

Kleinschalige vluchtelingen opvang

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Kleinschalige vluchtelingen opvang

De plannen gepresenteerd door de werkgroep kleinschalige vluchtelingen opvang sluiten goed aan op de motie die LADA heeft ingebracht in het vluchtelingendebat. Daarin werd het college gevraagd met het COA in gesprek te gaan om in Hollands Kroon een pilot op te starten waarin dit mogelijk gemaakt wordt. De LADA-fractie wil met de inwoners in gesprek over de het vluchtelingenprobleem en mogelijke kleinschalige opvang. De gele caravan gaat daarom weer op pad.

Zaterdag 9 april zijn we van 11.00 – 12.30 uur in het Winkelhart Niedorp  en van 13.30 – 15.00 uur in de Terpstraat in  Wieringerwerf. Zaterdag 16 april van 11.00 – 12.30 in Winkelcentrum Molensluis in Anna Paulowna en van 13.30 – 15.00 uur bij de Aldi in Hippolytushoef.

Verslag: Verlos de Zee

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag: Verlos de Zee

Initiatieven van inwoners worden door LADA ondersteunt om ze te realiseren.

verlos de zeeZo ook het initiatief opgestart door Cobi van Dalen om langs de Waddendijk afvalcontainers te plaatsen waarin zwerfvuil gedeponeerd kan worden dat aanspoelt of door wandelaars achtergelaten wordt op het talud van de dijk. Met de plaatsing van twee containers op 6 februari is de actie “verlos de zee” echt van start gegaan.  Zaterdag 19 maart gaf LADA gehoor aan de oproep om te helpen de Waddendijk van zwerfval te ontdoen.

LADA luistert in Nieuwe Niedorp

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert in Nieuwe Niedorp

SportzaalOp de openbare fractievergadering van maandag 14 maart in sportzaal De Snip in Nieuwe Niedorp waren twee insprekers, de heer De Beurs namens de FNV en mevrouw Hiemstra namens de Werkgroep Pilot kleinschalige opvang vluchtelingen. De werkgroep RMO uit Lutjewinkel behoort tot de vaste bezoekers en kwam de fractie bijpraten over de laatste ontwikkelingen in het dossier Campina. De vergadering werd besloten met een korte uiteenzetting door de heer van Essen over de bouw van de energieneutrale sportzaal waarna de aanwezigen een rondleiding kregen.

Klik hier en lees verder ofv_verslag_03-15

Doe mee, verlos de zee

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Doe mee, verlos de zee

Zaterdag 19 maart tussen 10.00 en 14.00 is een opruimactie gepland  langs de gehele Wadden-zeedijk, van de Quarantaine t/m het schor bij Den Oever. LADA steunt dit burgerinitiatief  en zal meehelpen met het verwijderen van het zwerfafval.

LADA Nieuwsbrief nr. 64

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor LADA Nieuwsbrief nr. 64

Klik hier voor het lezen van de Nieuwsbrief nummer 64

Schade gemakkelijk melden met de Fixi-app

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Schade gemakkelijk melden met de Fixi-app

Een gat in de weg, zwerfvuil of een verkeersbord stuk in Hollands Kroon? Met de nieuwe app genaamd ‘Fixi’ kunt u dit heel makkelijk melden.

Gewoon door een foto te nemen met uw smartphone en dit direct door te sturen. De app op uw telefoon stuurt deze melding dan rechtstreeks naar de buitendienst, die met de melding aan de slag gaat. Bovendien kunt u via de app altijd de status van de melding inzien. Binnen 5 dagen krijgt iedere geregistreerde Fixi gebruiker een reactie. Download de FIXI-app in de App Store of Google Play Store.

De voordelen van de app Met de Fixi app kun je overal en altijd op je smartphone een melding maken. Door deze meldingen te sturen naar de gemeente kan het Meldingenteam Openbare Ruimte, afgekort MOR, het probleem snel verhelpen. Zo blijft uw straat of buurt netjes. Door u slechts eenmalig te registreren met uw Facebookaccount of e-mailadres, wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van uw melding. En heeft u daarnaast direct contact met de medewerker die de melding oppakt. Anoniem melden kan ook, maar dan kan de MOR-medewerker u niet bereiken voor een vraag of mededeling.

De Fixi app Fixi is ontwikkeld door fa. Decos is samenwerking met de gemeente Hollands Kroon. Wij zijn dan ook de eerste in Nederland die het meldingssysteem in gebruik hebben genomen. Inmiddels zijn er na ons nog vijf gemeentes begonnen met Fixi. Naast meldingen via de app, kunt u ook meldingen doen via de website. Dit gaat via hetzelfde programma. De app die draait op iOS en Androïd, oogt fris en heeft niet zo’n formeel karakter, waardoor deze prettig is om te gebruiken.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 22 september 2022 @ 22:06

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.