De FNV acties “red de zorg” van vrijdag jl. maken duidelijk hoe groot de problemen zijn als gevolg van de Rijksbezuinigingen. LADA deelt die zorg. Ook is LADA tevreden dat Hollands Kroon afziet van G4S. Het extra geld dat de VNG in overleg met het kabinet heeft kunnen vrijmaken beschouwt LADA als geoormerkt geld dat voor 100% terecht moet komen waarvoor het bedoeld is: de zorg.

LADA hoopt ook dat afspraken over redelijke tarieven snel een feit zijn en fatsoenlijke cao lonen voor de thuiszorgmedewerkers haalbaar blijven. LADA dringt er bij het college op aan hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen.

LADA gaat niet over de omvang van de bezuinigingen zelf. Die zijn in Den Haag op voorstel van VVD en PvdA voorgesteld en door het parlement vastgesteld. Lokaal richten we ons op een sobere en transparante inzet van die middelen. Daarover zullen we ons voortdurend verantwoorden.

Bestuur en fractie LADA