Voor de raadsvergadering van donderdag 25 februari staan slechts agendapunten voor besluitvorming op de agenda. De griffie heeft een voorstel naar het presidium verzonden waarin de voorzitter voorstelt om na afloop van genoemde vergadering in beslotenheid verder te vergaderen om te komen tot een definitieve keuze van de herinrichting van de raadzaal. Voor LADA onaanvaardbaar. Er is geen enkele reden om dit voorstel niet openbaar te behandelen.