In het tweede jaar heeft de raad een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda gekregen. Het opstellen van een omgevingsvisie die moet voldoen aan de nieuwe omgevingswet die op 1 januari 2018 in werking moet treden, het vaststellen van de compacte APV, het instellen van een Noordkopraad, de aanbesteding van de zorg, het opstellen van de kadernota nieuwe stijl en het vluchtelingenvraagstuk.
De fractie heeft een training Ruimtelijke Ordening gevolgd. In januari is er een studiedag/werksessie gehouden met het bestuur, voorbereid en onder leiding van onze coach Daniëlle Koelemij. Doel is om tot een optimaal functioneren van LADA als organisatie te komen met prioriteiten verbetering van de communicatie naar de burger en fractie-ondersteuning.

Klik hier en lees verder fractieverslag 2015