Afgelopen week heeft VluchtelingenWerk Nederland een Manifest naar buiten gebracht. Hierin wordt verwoord wat vele burgers en bestuurders zullen herkennen: Er is een radicaal andere benadering nodig. “Het roer moet om”.

Onder bewoners heersen twee belangrijke opvattingen: mensen in nood moeten geholpen worden. Tegelijkertijd vragen mensen zich af of ze zijn opgewassen tegen zulke ingrijpende veranderingen in hun woonplaats. Hoe groter de aantallen, hoe groter de zorg. Klik hier en lees verder – Vluchtelingenopvang(2)