LADA heeft kennisgenomen van het bericht dat de VVD-burgemeesters Nawijn en Schuiling vinden dat hun gemeenten Hollands Kroon en Den Helder met Schagen moeten fuseren. Een fusie die wat hen betreft met vijf jaar gestalte moet krijgen. Het argument dat een grote gemeente makkelijker toegang tot Den Haag krijgt, is een drogreden. LADA vindt dat het uitgangspunt bij een gemeentelijke fusie moet zijn dat het de burger voordeel oplevert. LADA staat voor samenwerken in de Noordkop waar gemeenschappelijke belangen zijn.