Missers sluiting Dentele

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Missers sluiting Dentele

Lees hier de eerdere publicatie:
Dentele
In een brief (12-06-2015) aan de Raad van Toezicht van Surplus heeft LADA naar dit onderzoek gevraagd.

Samen maken we het verschil in 2016

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Samen maken we het verschil in 2016

Het college heeft de motie van LADA overgenomen, waarin gevraagd wordt om het COA te laten onderzoeken of het mogelijk is in Hollands Kroon een pilot te starten met opvang van vluchtelingen zoals voorgesteld wordt door de Stichting Vluchtelingen Werk in het manifest ‘Samen maken we het verschil in 2016’ – klik hier voor het manifest_vluchtelingenwerk_2016

Klik hier en lees verder

Vluchtelingenopvang (2)

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vluchtelingenopvang (2)

Afgelopen week heeft VluchtelingenWerk Nederland een Manifest naar buiten gebracht. Hierin wordt verwoord wat vele burgers en bestuurders zullen herkennen: Er is een radicaal andere benadering nodig. “Het roer moet om”.

Onder bewoners heersen twee belangrijke opvattingen: mensen in nood moeten geholpen worden. Tegelijkertijd vragen mensen zich af of ze zijn opgewassen tegen zulke ingrijpende veranderingen in hun woonplaats. Hoe groter de aantallen, hoe groter de zorg. Klik hier en lees verder – Vluchtelingenopvang(2)

Raadsexcursie AZC Alkmaar en Almere

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Raadsexcursie AZC Alkmaar en Almere

Vrijdag 22 januari zijn fractieleden en een vertegenwoordiging van het bestuur mee geweest met de raadsexcursie van de gemeente Hollands Kroon.

De excursie ging naar twee asielzoekerscentra, namelijk Alkmaar en Almere. Doel van de reis was om een beeld te vormen rondom de eventuele opvang van vluchtelingen in Hollands Kroon.

Vele vragen werden beantwoord en de aanwezigen konden zich een goed beeld vormen van asielzoekerscentra in de grootte van 450 – 600 bewoners.

Voor meer foto’s, zie de facebook pagina van LADA.

azc

LADA nu ook op Facebook

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA nu ook op Facebook

facebookLADA is nu ook via Facebook te volgen
Met deze link is LADA ook op Facebook actief
https://www.facebook.com/LADA-648139965258393/?fref=ts
op onze site treft u naast een link naar twitter
nu ook een link naar Facebook aan.

LADA luistert in Breezand

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert in Breezand

Hierbij het verslag ofv_01-18

Onderwijssymposium terugblik

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Onderwijssymposium terugblik

symposium1Dinsdag 19 januari een onderwijs- symposium in De Ontmoeting, georganiseerd door wethouder Frits Westerkamp. Het thema: het schoolgebouw van de toekomst. Peter Couwenhoven heeft aan dit symposium deelgenomen.

Mogelijkheid slapende vergunning intrekken

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Mogelijkheid slapende vergunning intrekken

Hollands Kroon maakt het mogelijk om slapende vergunningen in te trekken

Naar aanleiding van de vragen die LADA gesteld heeft over het bouwen van de windmolen in Winkel, die gebaseerd was op een vergunning afgegeven in december 2001, heeft het college het beleid rond de zogenaamde slapende vergunning aan te passen. In de publicatie lezen we onder andere:

De gemeente verleent jaarlijks meerdere omgevingsvergunningen, waarvan een groot deel betrekking heeft op bouwplannen. In de meeste gevallen wordt vrij snel na de verlening van een vergunning gestart met de bouw. Maar het komt voor dat er geen, of pas na lange tijd, gebruik wordt gemaakt van een vergunning. Dit noemen we ‘slapende vergunningen’. Het college heeft daarom een aantal regels opgesteld waardoor zogenoemde slapende vergunningen ingetrokken kunnen worden.

Voorkomen van ongewenste situaties
Door slapende vergunningen in te trekken wil het college voorkomen dat er situaties ontstaan die in strijd zijn met nieuwe wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld dat inwoners in een nieuwbouwwoning gaan die niet voldoende voldoet aan de nieuwste regels voor isolatie of brandveiligheid. Ook voorkomt het intrekken dat omwonenden na jaren verrast worden door onverwachte bouwactiviteiten.

Intrektermijnen
Voor het intrekken van de slapende vergunningen houden we de volgende termijnen aan:
• Niet benutte vergunningen worden, als er sprake is van wijziging in wet-, regelgeving of beleid, na 26 weken ingetrokken. Als er geen sprake is van wijziging in wet-, regelgeving of beleid wordt de vergunning na twee jaar ingetrokken.
• Bij stilliggende bouwactiviteiten wordt de vergunning ingetrokken als de bouwactiviteiten langer dan één jaar hebben stilgelegen.

LADA Nieuwsbrief nr. 62

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor LADA Nieuwsbrief nr. 62

Klik hier voor het lezen van de Nieuwsbrief_62

Principebesluit vluchtelingenvraagstuk

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Principebesluit vluchtelingenvraagstuk

Raad Hollands Kroon wordt gevraagd om principebesluit vluchtelingenvraagstuk

De gemeenteraad wordt op 28 januari gevraagd op welke wijze zij een bijdrage wil leveren aan het vluchtelingenvraagstuk. Het gaat daarbij zowel om de opvang van vluchtelingen als het huisvesten van vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om aan te geven of zij bereid is om een azc op het grondgebied van Hollands Kroon toe te staan. Daarnaast kan de raad de kaders bepalen op basis waarvan het college naar geschikte locaties kan gaan zoeken. Die kaders gaan bijvoorbeeld over het maximaal aantal op te vangen vluchtelingen. Waar een azc zou moet komen is dus nu nog niet aan de orde. Daarvoor worden eerst de inwoners geraadpleegd.

Het raadsvoorstel van het college bestaat uit twee onderdelen: medewerking verlenen aan het vestigen van een asielzoekerscentrum van 600 tot 800 bewoners en het extra huisvesten van minimaal 400 vergunningshouders in 2016 en 2017. De fractie kan zich goed vinden in het stuk van Rob Ravensteijn. Essentieel voor de fractie is dat de burgers zich kunnen uitspreken voordat de raad bindende besluiten neemt. Het fractiestandpunt is dat er alleen een besluit wordt genomen dat Hollands Kroon meewerkt aan het vestigen van een asielzoekerscentrum zonder aantallen te noemen. Daarbij wordt duidelijk aangegeven welke locaties daarvoor in aanmerking komen. Daarmee gaat de raad naar de burger toe om te horen hoe men er tegenoverstaat. Na deze discussie wordt het COA ingelicht op welke voorwaarden er vluchtelingen opgevangen kunnen worden.
Het vestigen van extra vergunninghouders moet van de agenda af. Daartoe zullen eerst prestatie- afspraken gemaakt moeten worden met de woningcorporaties. Het is maar de vraag of de corporaties dat gaan of kunnen doen.

Op 22 januari zal de raad een bezoek brengen aan de asielopvangcentra in Alkmaar en Almere. De fractie is vertegenwoordigt door Henk van Gameren, Lida Brussaard, Peter Couwenhoven en Marinus Hovius.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.