OFV7dec

Op de goed bezochte openbare fractie- vergadering in zwembad de Wirg in Winkel gaf de behandeling van de agenda van de raads- vergadering weinig discussie. Het betrof vooral hamerstukken om nog voor 1 januari de vereiste vaststelling van een aantal verordeningen en besluiten vast te stellen. Volop discussie ontstond er over de zorginkoop en de vervoers- problematiek in Lutjewinkel rond Campina

7 December – LADA luistert in de Wirg, klik hier voor het lezen van het verslag