Zwembaden

In de raadvergadering van 10 november is duidelijk geworden dat er raadsbreed ruimte gegeven zal worden om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de vier binnenbaden open te houden. Niet uitgesloten moet worden dat een structurele gemeentelijk bijdrage aan de exploitatie noodzakelijk is. Dat is investeren in leefbaarheid. Een prijs die een goed kernenbeleid waard is.

Er wordt een raadscommissie samengesteld waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn die kaders gaat opstellen waarbinnen burgerinitiatieven exploitaties voor de vier baden kunnen uitwerken. Dat zal in een amendement omgezet worden dat in de raad van 26 november bij de besluitvorming wordt vastgesteld. Marinus Hovius is ons commissielid.

Sociaal Domein

Over de aanbesteding in de zorg heeft de fractie vragen gesteld over de positie van de wijkteams en WonenPlusWelzijn, de klachtenprocedure en waarom de keus is gevallen op een bedrijf dat zorg niet als core business heeft.