De WirgLADA houdt maandag 7 december een openbare fractievergadering in zwembad De Wirg, Hartweg 33, Winkel. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de komende raadsvergadering behandeld. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.