De antwoorden die LADA heeft gekregen op de vragen die gesteld zijn over de moedermaatschappij G4S geven vooralsnog geen aanleiding om de zorgdochter G4S zorg en welzijn te verdenken van onethisch handelen.

Het is niet LADA zelf die verdenkt maar respectabele internationale organisaties die dat doen en hierover publiceren.

Daarom dringt LADA er bij het college op aan de burger maximale transparantie te bieden. Ook zij zullen vertrouwen in de toekomstige zorgpartner moeten hebben.

Lees hier het antwoord: AW SV 1533 LADA Zorginkoop-1