LADA luistert 7 december

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert 7 december

De WirgLADA houdt maandag 7 december een openbare fractievergadering in zwembad De Wirg, Hartweg 33, Winkel. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de komende raadsvergadering behandeld. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

LADA luistert in huiselijke sfeer

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert in huiselijke sfeer

De openbare fractievergadering op 16 november vond plaats in een bijzondere ambiance. We waren te gast bij Diana van der Kraats aan de Oosterdamsterweg in Westerland waar wij inde kantoorruimte van de familie vergaderden. De uitnodiging kreeg de fractie tijdens een gesprek in Hippolytushoef op onze LADA on tour. Het werd een levendige avond waarin de insprekers een belangrijk aandeel hadden. Uit Winkel kwamen de heren Leegwater, Slagter en Wijngaarden naar het verre Wieringen. Lees hier het verslag: ofv_11-16

Raadsvraag: Bouw Windturbine in Winkel

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Raadsvraag: Bouw Windturbine in Winkel

Lees hier het antwoord: windmolen_antwoorden_11-26

Op het perceel Oude Provincialeweg 4 in Winkel is begonnen met de bouw van een solitaire windturbine.  De vergunning is afgegeven door de voormalige gemeente Niedorp op 17-12-2001. We zijn veertien jaar verder en omwonenden zijn verbaasd en ook verbolgen over het feit dat zij niet op de hoogte gesteld zijn van de aanvang van de bouw.

Inmiddels gelden er zowel provinciaal als gemeentelijk andere normen en voorwaarden. De situatie ter plekke is drastisch gewijzigd door de aanleg van de wijk Trambaan. Op korte afstand van de molen ligt de Reine Claude in de nieuwbouw van plan Trambaan. Er liggen woningen binnen de afstand van 600 meter, de provinciale norm, van de molen.

Lees hier verder: SV_Windturbine_11-19

Beantwoording G4S – verklaring LADA

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording G4S – verklaring LADA

De antwoorden die LADA heeft gekregen op de vragen die gesteld zijn over de moedermaatschappij G4S geven vooralsnog geen aanleiding om de zorgdochter G4S zorg en welzijn te verdenken van onethisch handelen.

Het is niet LADA zelf die verdenkt maar respectabele internationale organisaties die dat doen en hierover publiceren.

Daarom dringt LADA er bij het college op aan de burger maximale transparantie te bieden. Ook zij zullen vertrouwen in de toekomstige zorgpartner moeten hebben.

Lees hier het antwoord: AW SV 1533 LADA Zorginkoop-1

Raadsvraag: G4S als beoogd zorgpartner?

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Raadsvraag: G4S als beoogd zorgpartner?

Geachte leden van het college,

U bent momenteel in onderhandeling met het bedrijf G4S als beoogd zorgpartner.

Eigen onderzoek, berichten in de pers en kamervragen van de SP roepen bij onze fractie vragen op of dit bedrijf wel partner van Hollands Kroon kan worden.

G4S is een bedrijf dat in de gezondheidszorg alleen werkzaam is als beveiliger en biedt daar op haar website vele diensten voor aan. Nergens blijkt dat het bedrijf op dit moment daadwerkelijk zorg aanbiedt.

Lees hier verder : 16-11-2015 SV_G4S_11-16

Zwembaden & Sociaal Domein

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Zwembaden & Sociaal Domein

Zwembaden

In de raadvergadering van 10 november is duidelijk geworden dat er raadsbreed ruimte gegeven zal worden om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de vier binnenbaden open te houden. Niet uitgesloten moet worden dat een structurele gemeentelijk bijdrage aan de exploitatie noodzakelijk is. Dat is investeren in leefbaarheid. Een prijs die een goed kernenbeleid waard is.

Er wordt een raadscommissie samengesteld waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn die kaders gaat opstellen waarbinnen burgerinitiatieven exploitaties voor de vier baden kunnen uitwerken. Dat zal in een amendement omgezet worden dat in de raad van 26 november bij de besluitvorming wordt vastgesteld. Marinus Hovius is ons commissielid.

Sociaal Domein

Over de aanbesteding in de zorg heeft de fractie vragen gesteld over de positie van de wijkteams en WonenPlusWelzijn, de klachtenprocedure en waarom de keus is gevallen op een bedrijf dat zorg niet als core business heeft.

LADA Nieuwsbrief nr. 60

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor LADA Nieuwsbrief nr. 60

Klik hier voor het lezen van de Nieuwsbrief nummer_60

Openbare fractievergadering LADA

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Openbare fractievergadering LADA

LADA houdt maandag 16 november een openbare fractievergadering op het adres Oosterdammerweg 8 in Westerland. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering 26 november behandeld. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

Accommodatiebeleid

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Accommodatiebeleid

Bij de behandeling in De Tweede Kamer van het wetsontwerp dat leidde tot de gemeente Hollands Kroon gebruikte minister Donner als krachtig argument dat er een kernenbeleid gevoerd ging worden waardoor hij zich geen zorgen maakte over de leefbaarheid in de nieuw te vormen gemeente.
Het accommodatiebeleid is een wezenlijk onderdeel van dat kernenbeleid dat er opgericht moet zijn om tenminste in de hoofdkernen de accommodaties op peil te houden. De voorstellen door het college gedaan hebben veel losgemaakt.

LADA kan zich vinden in de voorstellen voor de buitensportaccommodaties en de sporthallen. Niet in die voor de zwembaden. De baden hebben een belangrijke functie voor de leefbaarheid wat ook blijkt uit de vele reacties uit onze gemeenschap. Voor de vier binnenbaden moet ruimte gecreëerd worden om initiatieven van inwoners een eerlijke kans te geven om de baden met een verantwoorde exploitatie open te houden. De Venne moet gelijkwaardig behandeld worden met de andere baden en wordt niet gesloten per 1 juli 2016. De Raad moet duidelijke kaders opstellen waaraan deze initiatieven moeten voldoen om kans van slagen te hebben. Gehoord de vele reacties uit onze gemeenschap moeten de in 2013 opgestelde kaders, waaruit de huidige college-voorstellen zijn ontstaan, heroverwogen worden om de exploitatie van de vier binnenbaden los van de gemeente te onderzoeken. Niet uitgesloten moet worden dat een structurele gemeentelijk bijdrage aan de exploitatie noodzakelijk is. Dat is investeren in leefbaarheid. Een prijs die een goed kernenbeleid waard is.

Voorwaarde is wel dat aan de gestelde bezuinigingstaakstelling binnen het accommodatiebeleid voldaan wordt.

LADA luistert in Hippolytushoef en Breezand

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert in Hippolytushoef en Breezand

On tour_HippoDe gesprekken gingen vooral over het openhouden van de zwembaden en de opvang van vluchtelingen. In Hippolytushoef is het ondenkbaar dat De Venne gesloten wordt. Men is dan ook bereid om zich er voor in te zetten om het bad open te houden.
Vluchtelingen moeten geholpen worden. Men maakt zich wel zorgen over wat er gaande is maar je kunt deze mensen niet aan hun lot overlaten. Maak leegstaande gebouwen, zoals het gemeentehuis op Wieringen, geschikt voor huisvesting. Vluchtelingen mogen geen voorrang krijgen bij toewijzing woning.

Foto: Fractievoorzitter Henk van Gameren en wethouder Frits Westerkamp in gesprek


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.