HIPPOLYTUSHOEF – In de plannen zoals voorgelegd aan de gemeenteraad dreigt sluiting van zwembad De Venne op 1 juli 2016. Het woord is aan de gemeenteraad.

In een volle kantine van de sporthal aan de Belterlaan was Frits Westerkamp de brenger van deze tijding. Alle vier de zwembaden gaan op termijn dicht, in Wieringerwerf komt nieuwbouw en in Anna Paulowna een bad van 6 miljoen mits daar draagvlak voor is. De reacties vanuit het publiek waren in Hippo uiteraard allen gericht op open houden van het bad in Hippolytushoef. De verwachting is dat dit ook het geval zal zijn bij de inwoners van de andere kernen die ook worden geconfronteerd met sluiting. De aanwezige gemeenteraadsleden luisterden op deze avond. Zij gaan op 5 november in de raadsvergadering de degens kruizen. De fractie van LADA, op Wieringen samen met de Seniorenpartij de grootste partij, legt zich niet neer bij sluiting van het zwembad. In ieder geval moet het nu van de agenda en er moet onderzocht worden wat de mogelijkheden tot behoud zijn. Ook de seniorenpartij is tegen sluiting van De Venne, aldus Pim de Herder. LADA en Seniorenpartij Hollands Kroon vormen net geen meerderheid in de raad. Het zal er nog om spannen. Ex-burgemeester van Wieringen Titia Lont liet weten haar invloed bij het CDA te gebruiken om sluiting te voorkomen.

Er zijn inmiddels een aantal mensen opgestaan die zich gaan inzetten om te kijken wat de mogelijkheden zijn om het bad te behouden. Westerkamp zegde deze mensen toe dat zij worden ondersteund door de gemeente net zoals dat bij andere projecten in de gemeente gebeurt. Een zak geld kan hij echter niet beloven.

Bron:www.wieringernieuws.nl
Uitgegeven op 13-10-2015 om 11:36