Maandag 19 oktober houdt LADA een openbare fractievergadering in vergaderzaal 3 van De Ontmoeting, Verwachting 1, Anna Paulowna; aanvang 20.00 uur. Op de agenda staan het accommodatiebeleid en de begroting. Wilt u de fractie spreken dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, fractielada@gmail.com of 06 25311671