Column: JaapJan van Essen

Friesland Campina is  €180.000,-  per jaar meer kwijt aan omrijkosten.     

inrit met gedwongen rijrichting (2)Al jaren wordt er over gesproken om de verkeersdruk in de kern van Lutjewinkel te beperken.

Inmiddels is bedacht dat alle transport rijdend  van en naar de kaasfabriek via de rotonde Bosstraat-Hartweg  5,1 km. moet rijden via de te smalle Valbrugweg en Wateringskant, wat een gevaar vormt voor de fietsers die geen eigen pad hebben, en overlast geeft voor aanwonenden.

Ook de bermen worden bij de elkaar passerende  RMO’s stuk gereden, en de enkele passeerstroken bieden geen soelaas aldus de chauffeurs, het vervoer is al jaren uitbesteed aan particuliere rijders.

Voor een alternatieve route naar de fabriek zijn een aantal mogelijkheden bedacht, waaronder een 4 ton kostende aftakking vanaf de brede  Lutjewinkelerweg tot achter op het fabrieksterrein. De afstand vanaf de rotonde Bosstraat naar de fabriek via deze ‘melkweg’ wordt dan 1100 meter. Het tegenargument,  een gevaar voor het kruisende fietspad, snijdt geen hout, die situatie is aan de zuidkant van de brug,en de vele afslagen vanaf de Hartweg, identiek. Voor 7 van de 10 vrachtauto’s  betekent dit momenteel dus netto 4,1 km omrijden en 6 minuten tijdverlies.

Een aantal vrachtauto’s maken nu hun omrij kilometers al eerder en nemen de AC de Graafweg om bij de valbrugweg uit te komen. Alleen al aan dieselolie , RMO’s verbruiken meer dan 1 liter per 3 km., arbeidsloon en vaste kosten zijn de meerkosten  € 6,00 per rit.  De werkelijke kosten zullen nog hoger zijn, maar het transportplanningcentrum in Amersfoort doet daar wijselijk geen mededeling over.

Op jaarbasis komen de extra transportkosten op basis van 42 omrijdende auto’s per dag op ruim €180,000,- , met de melkweg snel terugverdiend dus. Ook is er nu  een  extra CO2 uitstoot van 110 ton per jaar. Friesland Campina zal op de kleintjes moeten gaan letten, en samen met HollandsKroon en de provincie snel de juiste stappen moeten zetten. Er zijn  trouwens gemeenten die om aan een dergelijk besparingsbedrag te komen miljoenen investeren.

J.J.van Essen     jjvanessen@gmail.com