Mark de Geus is een burgerinitiatief gestart om Terdiek op de kaart te zetten. De oude buurtschap moet weer herkenbaar worden door er komborden te plaatsen. Bewoners zijn trots op Terdiek en willen dat laten zien. “Waarom zijn Verlaat en De Weel wel herkenbaar met komborden en Terdiek niet?” vraagt men zich af. Een initiatief dat ik wil steunen. Als er meer buurtschappen in Hollands Kroon zijn die met een kombord op de kaart gezet willen worden, dan verneem ik dat graag.

Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com