wapenWwaardLADA houdt maandag 15 juni een openbare fractievergadering in café Het Wapen van Wieringerwaard, Noord Zijperweg 36, Wieringerwaard; aanvang 20.00 uur. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook worden de agenda’s van de raadsvergaderingen van 18 en 25 juni behandeld. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.