De fractie van LADA heeft kennisgenomen van de ontwikkelingen die er toe hebben geleid dat obs De Dentele geen bestaansrecht meer heeft en per 1 augustus a.s. wordt opgeheven. Klik hier en lees verder Brief_surplus- RvT_06-15