Een motie ingediend door LADA waarin gevraagd werd om geld vrij te maken om gesneuvelde iepen en andere beeldbepalende bomen te herplanten heeft het niet gehaald.  De LADA motie werd gesteund door de PvdA, D66. GroenLinks en ChristenUNie. De PvdA heeft zich altijd al sterk gemaakt voor de herplant. Vooral op Wieringen zijn er veel bomen verdwenen, dit is goed te zien bij de eendenkooien en bijvoorbeeld het kerkhof op Stroe. Van de Wieringer raadsleden stemden alleen Hovius en Wittink voor herplanten. Geld voor het herplanten kan gevonden worden in het zogenaamde snippergroen. Dat zijn kleine stukjes grond die in de gemeente liggen en verkocht kunnen worden aan burgers. Denk hierbij aan een strookje groen naast een huis dat nu nog door de gemeente zou moeten worden onderhouden. Dat laatste schort er nog weleens aan, het onderhoud van het openbaar groen laat volgens veel mensen te wensen over. Dit komt dan weer door de bezuinigingen. Tijdens gesprekken met bewoners komt steeds de vraag naar voren wanneer de gekapte bomen vervangen worden. De bomen hebben een beeldbepalende functie en dit komt ook ten goede aan bijvoorbeeld het toerisme. In het voorstel van LADA werd er gevraagd om geld vrij te maken uit de algemene reserve, tegenstemmers ging dit te ver. Het geld van het snippergroen verdwijnt nu in de algemene reserves.