Met een door LADA ingediend amendement is kunst en cultuur duidelijk in de kadernota benoemd. De strekking van het amendement is:
Een duidelijk kunst- en cultuurbeleid ontbreekt. Om daartoe een aanzet te geven komt het college met een memo kunst en cultuur die als basis dient om verder beleid te ontwikkelen. Bij het ontwikkelen van deze memo is het betrekken van inwoners, historische– en culturele verengingen/stichtingen een goede insteek.
Met alleen de VVD tegen werd het met grote meerderheid aanvaard.