Bewoners van de Wieringermeer zijn nog steeds niet betrokken bij de ontwikkeling van het Windplan Wieringermeer. Omwonenden van te plaatsen turbines leven in onzekerheid en zijn verontwaardigd dat zij genegeerd worden.  Zij krijgen te maken met de overlast veroorzaakt door geluid en slagschaduw waarvan de gevolgen voor de gezondheid niet duidelijk zijn. Daarnaast ontstaat financiële schade door waardedaling van de woningen, die mogelijk onverkoopbaar worden. Compensatie- en planschaderegelingen zijn niet aangeboden.

Klik hier om verder te lezen – SV_Windplan3