Een collectieve woonvorm voor alleenstaande ouderen die dreigen te vereenzamen. Als voorbeeld dient het collectieve studentenhuis. Een interessante ontwikkeling. Stichting Thuis in welzijn is de initiatiefnemer en promotor van dit concept. Er zij twee thuishuizen, in Deurne en Amstelveen. Wooncompagnie wil een pilot starten in Winkelmade en presenteerde een thuisinwelzijnschets. Er is een informatiemiddag geweest waarbij fractieleden aanwezig waren. De fractie vindt het een interessante mogelijkheid. In Winkelmade zou dat goed samengaan met betaalbaar wonen voor jongeren en starters. Lida Brussaard en Peter Couwenhoven hebben een vervolggesprek gehad met Jan Ruyten van de stichting.

Inleiding

Ongeveer een derde van de Nederlanders van 18 jaar en ouder voelt zich wel eens eenzaam. Onder ouderen komt eenzaamheid vaker voor. Met het wegvallen van de partner en/of het overlijden van vrienden en kennissen, dunt het contactennetwerk van de oudere mens uit en dat kan tot vereenzaming leiden. Vereenzaming wordt wel de ergste kwaal genoemd waar je in je leven mee kan worden geconfronteerd.

De gemeentelijke overheid streeft naar integratie van kwetsbare en afhankelijke groepen in de lokale samenleving. Alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen of (dreigen te) vereenzamen is één van deze doelgroepen. De gemeente wil deze integratie bereiken door mensen te stimuleren om zich in te zetten voor elkaar en voor de buurt/wijk waarin ze wonen.

Het Thuishuisproject is zo’n project, en bestaat uit twee delen: het Thuishuis zelf is een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die (dreigen te) vereenzamen, die “gerund” wordt door vrijwilligers. Daarnaast zijn de vrijwilligers ook actief in de betreffende buurt/wijk voor dezelfde doelgroep, in de vorm van het Thuisbezoek.

Doel van het thuishuis

Doel van het Thuishuisproject is: Het bieden van een woon- en leefklimaat aan alleenstaande ouderen, die niet alleen willen wonen en/of dreigen te vereenzamen, in de vorm van een Thuishuis, dat de eigen huiselijke situatie voor de ouderen zo dicht mogelijk benadert. Hierbij staan de wensen en behoeften van de ouderen centraal, evenals het behouden of bevorderen van hun zelfredzaamheid. Daarnaast zullen voor zelfstandig wonende ouderen, vanuit identieke visie en methodiek, thuisbezoeken worden georganiseerd in de betreffende woonkern.

Kenmerken van het thuishuis

Het Thuishuis is een gewoon huis in de straat waar 5 tot max. 7 personen met elkaar onder één dak wonen. De bewoners, mannen/vrouwen (60+) hebben er elk hun eigen woonruimte (circa 40 m2) die bestaat uit een woonkamer, een slaapkamer, een pantry en een badkamer/toilet. Zij richten deze ruimte naar eigen smaak en behoefte in. Met elkaar delen de bewoners een woonkeuken, een hobbyruimte, een bijkeuken, 1 a 2 logeerruimten en bij voorkeur een tuin (leefruimte circa 80 m2 per persoon). Het huis staat in de wijk/buurt waaruit de bewoners van het Thuishuis afkomstig zijn. Het huis ligt op een centrale plek in deze woonkern en in de nabijheid van belangrijke voorzieningen als winkels, openbaar vervoer, gezondheidscentrum, kerk, etc. Bij of in de directe nabijheid van het huis is een parkeervoorziening.

Het Thuishuisproject wordt ondersteund door vrijwilligers die de ouderen -indien nodig- ondersteuning en begeleiding kunnen bieden. Hoe groot de daadwerkelijke behoefte aan ondersteuning en begeleiding is, zal sterk afhangen van de bewonersgroep c.q. individuele wensen van de oudere.

In het Thuishuis kunnen de ouderen hun laatste levensfase doorbrengen. Het uitgangspunt is dat de bewoners voor de laatste maal zijn verhuisd en dus kunnen blijven wonen in het Thuishuis.